1. Betingelser for medlemskab i Spirituelt Netværk

A. Du skal være 18 år eller ældre for at kunne blive medlem af Spirituelt Netværk.

B. Du skal have bopæl i Danmark, for at kunne blive medlem af Spirituelt Netværk.

C. Når du opretter en profil på Spirituelt Netværk, skal du som minimum udfylde alle de obligatoriske felter i oprettelsesformularen.

D. Det er vigtig du indtaster din e-mail adresse fordi:

  • Du får tilsendt en bekræftelsesmail på dit eventuelle køb
  • Du får mulighed for at benytte vores "Glemt adgangskode"-funktion
  • Du har mulighed for at modtage nyhedsbreve og notifikationer om din profil

Under menupunktet ’Administrer beskeder’ kan du vælge hvilke notifikationer du ønsker at modtage besked om på e-mail. Vær opmærksom på at gennemgå alle undermenuer, og at klikke gem til sidst. Under menupunktet 'Mine opdaterings tilmeldinger' kan du vælge hvilke debat opdateringer, du ønsker at modtage besked om på e-mail. Du vil desuden modtage e-mail når dit medlemskab er tæt på udløb, og det er ved at være tid til at forny det, og som bekræftelse på at din betaling for medlemskab er modtaget.
Andre medlemmer vil ikke få adgang til din e-mail adresse.

E. Profiltekster må ikke indeholde:

  • Personfølsomme oplysninger som efternavn, adresse, telefonnummer, mail adresse
  • Nedladende eller diskriminerende indhold om den spirituelle og alternative verden, om andre medlemmer eller om Spirituelt Netværk
  • Erotiske eller pornografiske undertoner

Ovenstående gælder også for billeder, du tilføjer til Spirituelt Netværk.

F. Ved oprettelse af medlemskab på Spirituelt Netværk giver du samtidigt samtykke til, at Spirituelt Netværk må vise din profil for Spirituelt Netværks medlemmer, via sidevisninger på Spirituelt Netværk. Når du er logget ind, kan du selv gå ind og redigere hvad andre medlemmer kan se I din profil, under punktet ’Administrer privatindstillinger’. Hvis du ønsker at tilbagekalde dette samtykke, skal du slette din profil.

G. Profiler på Spirituelt Netværk er personlige og må ikke overdrages eller deles. Overtrædelse heraf vil som udgangspunkt medføre sletning af profilen.

H. Spirituelt Netværk forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt og uden varsel, at kunne slette /ændre profiler, der er anstødende, useriøse, usande, diskriminerende, eller på anden måde vurderes til ikke at leve op til et redeligt niveau. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit medlemskab i den resterende del af medlemsperioden.

I. Medlemmer kan til enhver tid slette deres egen profil, under menupunktet 'Rediger profil'. Vær venligst opmærksom på, at denne sletning ikke kan fortrydes og sker på eget ansvar.

2 Betingelser for brugen af Spirituelt Netværk

2.1 Beskeder skrevet på Spirituelt Netværk

Gælder alle beskeder og opslag, både på væggene og i personlige beskeder

A. God opførsel er en selvfølge. Det vil sige at du taler pænt til andre, med respekt og tolerance. Det gælder både i forhold til når vi mødes på siden og i det virkelige liv. Det vil sige, at alle kommunikerer med gensidig respekt og plads til hinandens forskelligheder – vi holder en god tone.

B. Alle medlemmer har del i ansvaret for at holde stemningen på Spirituelt Netværk rar og respektfuld. Hjælp administratorerne ved at give os besked, hvis du ser noget, der måske ikke overholder reglerne.

C. Du er ansvarlig for enhver oplysning du måtte opgive til siden. Oplysninger du tilføjer i din personlige profil, skal i enhver henseende være sande.

D. Du skal behandle alle oplysninger erhvervet ved brug af siden som private og fortrolige, og du må ikke videregive sådanne oplysninger til andre uden tilladelse fra den person, som har givet dem til dig.

E. Du må ikke bruge siden for at deltage i nogen form for chikane eller fornærmelig adfærd, herunder for eksempel udsendelse af meddelelser, billeder eller grafik, som indeholder ærekrænkende ytringer eller ukvemsord, racistiske, politiske, pornografiske, obskøne udtryk eller billeder.

F. Alle former for kontakt skal udføres med seriøsitet og respekt for modtageren. Du må ikke sende kædebreve eller systematisk konstruerede beskeder med enslydende indhold gennem siden.

G. Det er ikke tilladt direkte, eller indirekte at bede om almisse.

H. Spirituelt Netværk forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt og uden varsel, at kunne slette opslag /kommentarer på "væggen", der er anstødende, useriøse, usande, diskriminerende, eller på anden måde vurderes til ikke at leve op til et redeligt niveau.

I. Spirituelt Netværk kan til enhver tid, og uden varsel, sætte et medlem i karantæne, eller slette indlæg og profiler, såfremt én eller flere af ovenstående krav ikke opfyldes. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit medlemskab i den resterende del af medlemsperioden.

2.2 Arrangementer på Spirituelt Netværk

A. For at deltage i et arrangement, skal du tilmelde dig til det pågældende arrangement. Du kan ikke bare dukke uanmeldt op.

B. Når du har tilmeldt dig et arrangement, så kom til tiden. Eller endnu bedre vær der 5-15 minutter før det starter.

C. Hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, bør du melde afbud så hurtigt som muligt. Både af respekt overfor arrangøren, og også for at pladsen evt kan overgå til en anden.

D. Ved oprettelse af arrangementer under "Arrangementer" skal der være en arrangør, som er ansvarlig for arrangementet. Arrangøren er ansvarlig for at afvikle arrangementet som lovet overfor deltagerne.

E. Det gælder for alle arrangementer oprettet af medlemmerne, at arrangøren er forpligtet til at refundere den tilmeldtes betaling, hvis den tilmeldte melder afbud inden tilmeldingsfristens udløb.

F. Det gælder for alle arrangementer at man opfører sig redeligt og sobert, og ikke udviser en adfærd der på nogen måder er anstødende, truende eller krænkende. Det er til enhver tid arrangørens ret at bortvise folk, der efter hans /hendes vurdering overtræder retningslinjerne.

G. For arrangementer oprettet af medlemmer gælder, at Spirituelt Netværk kun formidler kontakten mellem medlem og arrangøren, og Spirituelt Netværk kan derfor på ingen måde gøres ansvarlig for de enkelte arrangementer. Såfremt du finder arrangementet utilstrækkeligt, bedes du kontakte arrangementets arrangør. Hvis der ikke kan etableres en tilfredsstillende dialog, bedes du tage kontakt til Spirituelt Netværk.

H. Spirituelt Netværk påtager sig ikke ansvaret, hvis et arrangement oprettet af medlemmerne bliver aflyst eller på anden måde mislykkes.

I. Da Spirituelt Netværk kun formidler kontakten mellem tilmelder og arrangør påtager Spirituelt Netværk sig intet ansvar for personskader, skader på ejendele eller andre former for skader, hvad enten det skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder eller andre årsager. Spirituelt Netværk kan heller ikke gøres erstatningspligtig for mistede ejendele. Vi gør opmærksom på, at deltagelse sker på eget ansvar.

J. Spirituelt Netværk kan til enhver tid, og uden varsel, sætte et medlem i karantæne, eller slette arrangementer, indlæg og profiler, såfremt én eller flere af ovenstående krav ikke opfyldes. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit medlemskab i den resterende del af medlemsperioden.

3 Generelle betingelser

Enhver form for henstilling fra en medarbejder hos Spirituelt Netværk SKAL følges. Det er nødvendigt, at man er imødekommende overfor evt. advarsler og henstillinger. Advarsler gives, hvis Spirituelt Netværk vurderer, at den uønskede adfærd kan være til gene for de andre medlemmer og /eller siden som helhed. Vælger man at ignorere disse, kan det medføre sletning af profil og /eller karantæne fra Spirituelt Netværk, uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit medlemskab i den resterende del af medlemsperioden.

4 Råd om sikkerhed

Spirituelt Netværk opfordrer alle medlemmer til at være varsomme overfor beskeder, der er skrevet på engelsk eller som ser maskin-oversatte ud. Dette kan være spam-beskeder.

Spirituelt Netværk opfordrer også til at du ikke har fuldt offentlige profiler på andre platforme, som f.eks. Facebook. Ellers kan du risikere at blive kontaktet uopfordret på disse platforme.

Spirituelt Netværk råder alle medlemmer til ikke at videregive personlige oplysninger så som adresse og kreditkortnumre. Vi fraråder også, at man giver penge, eller betaler for billetter eller lignende for andre profiler, som man ikke har mødt og kender personligt.

5 Andet

Spirituelt Netværk vil løbende optimere og forbedre siden, så du som medlem altid oplever den bedste funktionalitet. Spirituelt Netværk forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer på siden, herunder at tilføje og fjerne funktioner.

Spirituelt Netværk er underlagt ”Lov om behandling af personoplysninger” og er forpligtet overfor Datatilsynet til at iagttage personers ret til anonymitet på Spirituelt Netværk og udvise ansvarlig omgang med personfølsomme oplysninger.

Spirituelt Netværk forbeholder sig ret til når som helst at ændre nærværende Medlemsbetingelser. Et medlem anses for at være informeret om sådanne ændringer, så snart de er udgivet på hjemmesiden. Ændringerne træder i kraft en måned efter udgivelse på hjemmesiden. For de medlemmer, som registrerer sig på hjemmesiden, efter ændringerne er udgivet, vil ændringerne gælde omgående, idet de nye medlemsbetingelser udtrykkeligt godkendes ved registrering af medlemskabet.

Spirituelt Netværk kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer som måtte opstå på hjemmesiden. Spirituelt Netværk påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i indholdet på hjemmesiden.

Spirituelt Netværk er yderst opmærksom på, at alle medlemmer skal kunne føle sig trygge på vores side. Derfor opfordrer vi alle til at anmelde ethvert form for indhold, som de vurderer har til hensigt at nedgøre andre medlemmer eller siden, eller på anden vis er i strid med vores betingelser. Disse anmeldelser sendes ved at klikke på 'anmeld' linket, som findes i forbindelse med opslag, grupper, arrangementer og andet inde på netværket.

Vi håber at ovenstående regler og retningslinjer vil hjælpe til at sikre dig den bedste og sikreste oplevelse.
God fornøjelse med dit medlemskab hos Spirituelt Netværk.


Handels- og abonnementsbetingelser

Du køber ydelsen af Spirituelt Netværk v /Annett Aagot - kan kontaktes her.

Accept af medlemsbetingelser

Ved din tilmelding accepterer du, at Spirituelt Netværk må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber medlemskab fornyer vi det automatisk indtil du afmelder dit medlemskab.

Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Opsigelse af medlemskab påvirker ikke den medlemsperiode der allerede er aktiveret på din profil. 
Hvis du ønsker at opsige dit medlemskab, kan du gøre det ved at holde musen over 'Netværket' (i den øverste menu), så vil menuen åbne sig, og du kan vælge mit medlemskab. Hvis du har et løbende medlemskab, kan du opsige det ved at klikke på 'Stop medlemskab' og herefter klikke på 'bekræft' i det nye vindue der åbner sig. Du kan også følge dette link (kræver du er logget ind).

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Indmeldelsen er bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind på profilen.

Procedure for medlemshævning

Løbende medlemskaber bliver fornyet ca. 4 timer før din profiltid udløber. Det sker for at kunne garantere at du ikke løber tør for profiltid. Vi lægger naturligvis den overskydende profiltid oveni fornyelsesperioden.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver dit kreditkort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og dit medlemskab vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres.

Fortrydelsesret

Til dit medlemskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage.
Du tager dit medlemskab i brug, i samme øjeblik du logger ind på din profil.
Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du kontakte Spirituelt Netværk her, før du sletter din profil.

Da du har indgået en aftale om et løbende medlemskab, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling.
Profiler, der ikke er taget i brug, refunderes forholdsmæssigt til den resterende købte profiltid.
Profiler, der er taget i brug, refunderes halvt i forhold til resterende købt profiltid for at kompensere for afholdte omkostninger.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du skrive til Spirituelt Netværk her. Hvis vi ikke sammen kan finde en løsning på sagen, kan du indgive en klage til det offentlige forbrugerklagesystem: Center for Klageløsning, Nævnenes hus, Tolboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular kopieres, udfyldes og sendes på mail, hvis du vil benytte dig af fortrydelsesretten)
Til Spirituelt Netværk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min levering af følgende tjenesteydelser
Bestilt den:
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Dato:

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.


fblogo

© Copyright 2019- www.spiritueltnetvaerk.dk All Rights Reserved

betaling9