en god netværker

Det du kan forvente af at være i et netværk afhænger af, hvad du selv byder ind med.
Mange tror at det er nok at møde op og så ellers sidde på sine hænder og vente på et netværksmirakel. Men det kommer sjældent.
Denne artikel giver dig en række tips til at netværke, men brug dem på en måde som passer til den person du er. Det fører os til det første tip, som netop er:

# 1 Vær dig selv

Det er meget vigtigt, at du ikke går med tanken om, at når du netværker skal du være på en bestemt måde, eller at du skal til at være en anden end den du er. Det skal du ikke.
Du skal være dig selv og lade andre opleve den bedste udgave af dig. Der er ikke en rigtig eller en forkert netværkstype. Alle har noget at byde ind med, som der er brug for i forhold til relationer og netværk, og alle skal øve sig på noget.
Når du læser denne artikel, så skal du tilpasse det til dig og den person du er, på en måde så det føles naturligt og sjovt at gøre det.

# 2 Tag øjenkontakt og smil

Tag øjenkontakt med andre og smil til andre. Tænk i det hele taget på, at bruge dit kropssporg til at signalere åbenhed og imødekommenhed.
Øjenkontakt signalerer ”Jeg ser dig” og nedbryder den første barriere ved et møde. Når vi smiler viser vi imødekommenhed, åbenhed og venlighed.
Stil dig ikke isoleret i udkanten af gruppen, eller isoleret sammen med nogen du allerede kender. Skub dig selv ud af komfortzonen, tag initiativ og tag kontakt.

# 3 Vær klar til at præsentere dig selv for andre

Før du tager til et arrangement, så tænk på forhånd over, hvordan du vil præsentere dig selv, for de andre mennesker. Det skal ikke være en lang præsentation, men bare en kort, på max 1 minut. Her kan du for eksempel fortælle dit navn, hvor du kommer fra, hvad du arbejder med, og hvad du særligt interesserer dig for i den spirituelle verden, eller hvad du er meget optaget af lige nu.
Når andre får en fornemmelse af, hvad du brænder for, så vil andre føle at de kender dig bedre, og de vil bedre kunne huske dig.
Det er en god ide at slutte din introduktion af dig selv af med et åbent spørgsmål, der inviterer den anden til videre samtale.

# 4 Stil spørgsmål

Stil spørgsmål til den anden, der ikke bare kan besvares med et ja eller et nej. Det vil sige stil ’åbne’ spørgsmål, som starter med Hvem, Hvad, Hvor, Hvordan og Hvorfor.
Når man stiller mange ’lukkede’ spørgsmål (der kan svares ja/nej til), så lukker man automatisk samtalen ned.

Hvis du derimod stiller åbne spørgsmål, så bliver samtalen meget mere interessant både at svare på og lytte til. Der kommer mere dybde ind i samtalen og der åbnes op for at relationen naturligt bliver stærkere gennem samtalen.
Når du er nysgerrig og stiller åbne spørgsmål, så udfordrer du positivt den anden til at tænke på eller dele sin viden. På den måde får du også selv mere at vide, du bliver klogere og vil få flere perspektiver med fra samtalen. Eksempler på spørgsmål:

  • Hvad er dine spirituelle interesser?
  • Hvor længe har du interesseret dig for det?
  • Hvilke kurser har du taget, hvilke bøger har du læst om emnet?
  • Hvad er du mest optaget af i øjeblikket? Hvad fylder mest i dit liv, hvad fylder mest i dine tanker?

Dette er kun eksempler på spørgsmål du kan stille. Du bør altid kun stille spørgsmål, som du vitterlig er interesseret i at høre svaret på.

# 5 Lyt med nærvær og interesse

Du skal være bevidst nærværende i den samtale, du har med andre. Nærvær er en direkte mangelvare i mange møder i hverdagens travlhed, men det gør en stor forskel i forhold til relationer.

Dit bevidste og oprigtige nærvær kan være med til at styrke dit netværk og dine relationer meget, meget effektivt. Nærvær giver os oplevelsen af, at vi bliver set, hørt og forstået - og det gør indtryk. Så tryk på nærværsknappen uanset, hvem du er sammen med!

Nærvær handler om øjenkontakt, som nævnt i # 2, men det handler også om at lytte aktivt, til de andre deltageres problemstillinger og udfordringer.
Når du aktivt lytter til det, som andre mennesker har at sige – i stedet for bare at fremføre dine egne synspunkter – skaber du en større klangbund for gensidig forståelse. Vær derfor opmærksom på at:

• Give den anden tid og plads til at tale – mens du lytter
• Stil åbne og uddybende spørgsmål
• Prøv ikke på at ’fixe’ den anden, men giv i stedet plads og rum, til at personen selv får mulighed, til at komme med løsningsforslag til sine udfordringer

Når du på denne måde lytter aktivt, får du for alvor mulighed for at lære et andet menneske at kende. Du signalerer også, at du er interesseret i at høre, hvem den anden er, og hvad den anden har på hjerte.

# 6 Inviter andre med i samtalen

Vær opmærksom på, om der er andre i nærheden, der står alene, som du kan invitere med ind i samtalen. Introducer dem til, hvad I snakker om, så de føler sig velkomne og inviteret til at deltage i snakken. F.eks. ”Vi står lige og snakker om… - hvad tænker du om…?”

# 7 Bed om råd og feedback

Det er oplagt at spørge gamle venner om feedback eller råd, men måske skulle du også prøve at involvere dine nye bekendtskaber. Nye bekendtskaber, vil nemlig se dig med nye øjne, og de vil ofte også kunne udfordre dig til at tænke i nye baner, eller få nye vinkler på noget. De er ikke farvet af deres mening om dig, som de tætte relationer ofte er, så de vil ofte se andre ting og et nyt potentiale får mulighed for at åbne sig op.

Når du involverer en anden i dit liv, ved direkte at bede om feedback, gode råd eller sparring på et projekt, eller på din adfærd, dine ideer eller noget helt andet, så får I noget sammen.
Råd og feedback, er med til at begge parter føler, de er værdifulde, hvilket er et vigtigt og naturligt behov i en god relation, og det vil gøre kontakten stærkere.
Det kræver mod at involvere nye kontakter, som du ikke kender så godt, men det er givet godt ud, da det med det samme vil bringe jeres relation til et nyt niveau, ved at du inviterer dem tættere på dig.
Husk samtidig altid at takke for de indspark du får - og at du i sidste ende altid selv er herre over at vælge, hvilken af din feedback som du vil bruge.

# 8 Afslut samtalen elegant

Undgå at blive ”fanget” for længe i en samtale, så du ikke får netværket med flere forskellige. - Men afslut altid samtalen høfligt. Det er god karma at anerkende den anden for en spændende snak, og for eksempel afslutte med at sige ”Det var rigtig hyggeligt at møde dig – jeg skal lige nå at hilse på et par af de andre” eller spørg den anden: ”Er der nogen her, som du synes, jeg også skal nå at hilse på?”

# 9 Giv andre dit visitkort

Hvis du har visitkort, kan du give det til andre som du snakker med. Skriv dit brugernavn i Spirituelt Netværk på, så andre let kan finde dig herinde.
Vær direkte og gennemsigtig – hvis du synes du har mødt en som du har en godt energi med, så kan du for eksempel sige noget i retning af: ”Skal vi ikke lige udveksle visitkort?”.
Det er en opfordring til at følge op, og husker også dig selv på, hvem du har snakket med, når du kommer hjem.
Husk – opfølgning bagefter er afgørende for at jeres relation kan udvikle sig, og I kan få glæde af at være i hinandens netværk. Så derfor:

# 10 Følg op på dine nye bekendtskaber

Følg op på dine nye og gamle kontakter inden for én uge, mens jeres møde stadig er frisk i hukommelsen. Skriv en personlig besked på SN, for eksempel ”Tak for sidst, det var hyggeligt at møde dig…”

Jo bedre du synes kemien var imellem jer, des mere personlig kan du lave din hilsen. Når du er mere personlig, opbygger du mere tillid mellem jer.
Vær i den forbindelse opmærksom på, at der er forskel på at være privat og på at være personlig. Det handler ikke om, at du skal dele en masse privat, til mennesker som du endnu ikke kender særlig godt - men om at være personlig. så man kan mærke dig som menneske.

Hvis du føler for det, kan du slutte beskeden med et åbent spørgsmål, for eksempel: “Kan jeg hjælpe dig med noget, så sig til”.
Du kan også ansøge om deres venskab på SN, så bliver I forbundet og kan følge hinanden på SN.

Husk: det her er kun forslag, til måder at netværke på. Du kan bruge det som et udgangspunkt, og vælge til og fra, og gøre det som passer bedst til dit temperament.

Kilde: denne artikel er inspireret af mange gode artikler fra Netværks akademiet, blandt andet Sådan får du værdi af et netværk


Flere lignende artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.


fblogo

© Copyright 2019- www.spiritueltnetvaerk.dk All Rights Reserved

betaling9